1. Raport de gestiune – se intocmeste in 2 exemplare de catre gestionar, ptr fiecare gestiune in parte.
Dupa reportarea soldului din ziua precedenta, in coloanele de „marfuri” si „ambalaje” se inscriu in ordinea intocmirii lor documentele de intrari din ziua respectiva.
La sfarsitul zilei se stabileste totalul intrarilor plus soldul, dupa care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza.
Se determina, apoi, soldul scriptic de marfuri si ambalaje la sfarsitul zilei.
In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul, cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje, care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje, cum ar fi: modificarile de pret, transferul intre gestiuni, distrugerea marfurilor degradate.

2.Documentele pe baza carora se intocmeste raportul de gestiune pot fi: NIR, monetar, inventar de schimbare de pret, proces verbal de scadere din gestiune, etc.

3.Exemplarul 2 al raportului de gestiune ramane in carnet, iar exemplarul 1 se trimite la compartimentul financiar-contabil, unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta analitica.
Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila