E-factura integrare Microerp

Având în vedere obligativitatea transmiterii și primirii facturilor prin sistemul Ro e-factura începând cu data de 01.01.2024, venim în sprijinul dumneavoastră cu următoarele informații:

 
 • începând cu data de 01.01.2024 toate persoanele juridice ( SRL, SA, PFA, II, cabinet de avocat, cabinet de psiholog etc), indiferent dacă sunt înregistrate sau nu în scopuri de TVA, sunt obligate, în relația cu alte persoane juridice, să transmită facturile emise prin sistemul RO-e Factura;
 • termenul de transmitere a facturilor în sistemul RO-e Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii;
 • sancțiunile pentru nerespectrarea acestor prevederi legislative vor fi aplicate începând cu data de 01.04.2024;
 • amenzile pentru netransmiterea facturilor in sitemul RO e-factura sunt între 1.000 și 2.500 lei pe fiecare faptă.
 • totodată facturile considerate valabile din punct de vedere fiscal sunt exclusiv facturile transmise, respectiv primite prin sistemul Ro e-factura

Astfel daca primiți doar o factură în format fizic de la partenerul dvs, fără ca aceasta să fie transmisă prin sistemul Ro e-factura, această factură nu va fi considerată document justificativ (factura emisa doar în format fizic nu poate fi decontată iar în cazul plătitorilor de TVA, TVA-ul aferent acelei facturi nu va putea fi dedus).

Pentru a putea transmite facturile prin sistemul Ro-e factura trebuie parcurși următorii pași:

 • administratorul societății sau persoana responsabilă pentru emiterea/primirea facturilor trebuie să-și achiziționeze semnătura electronică (certificat digital calificat);
 • semnatura electronică se achiziționează de la unul din furnizorii acreditați (Certsign, Digisign, Trans sped etc);
 • furnizorul acreditat vă va da toate informațiile referitoare la costurile și pașii de urmat pentru achiziționarea acesteia;
 • după obținerea certifiatului digital calificat, acesta va fi înrolat în SPV ( pașii pentru înrolarea în SPV îi regăsiți accesand urmatorul site https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/instructiuni/instructiuni2.6.htm#PREZENTARE
 • în urma înrolării veți primi un user și o parolă care trebuie reținute deoarece acestea vor fi folosite pentru a putea accesa SPV (spațiul privat virtual);
 • din SPV alocat pentru fiecare companie se listează și se verifică facturile primite. Totodată în SPV trebuie încărcate și facturile emise de către societatea dvs.

Întrebări și răspunsuri

I : Este obligatoriu sistemul RO e-Factura pentru toate persoanele juridice care emit facturi?

R : Da, conform Legii 296/2023 art. LIX. toți operatorii economici, persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA au obligația să transmită facturile emise în sistemul național RO e-Factura.

I : Care este data limită de transmitere a facturii in SPV?

R : Termenul limită pentru transmiterea facturilor în SPV este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.

I : Cum procedăm pentru anularea unei facturi?

R : Nu există termenul de anulare a unei facturi, din momentul în care aceasta a fost trimisă in SPV. Corecția se va face cu o nouă factură storno în care cantitatea va fi cu minus.

I : Cum procedăm in cazul unei erori pe factura? Stornăm întreaga factura sau poziția eronată?

R : Se stornează doar poziția eronată

I : Facturile de la furnizori le găsim în SPV?

R : Da, facturile de la furnizori le găsim in SPV, ele se pot importa automat în recepție dacă se dorește acest lucru.

Implementare sistem E-Factura in MicroERP

Pentru a implementa sistemul E-Factura in MicroERP, vă rugăm urmați pașii de mai jos:

Condiția necesară pentru trimiterea facturilor în SPV este de a avea semnatură electronică achiziționată și înrolată în SPV!

1. Update la ultima versiunea a aplicatiei – min 5.3.0

2. La accesarea meniului E-Factura SPV din Lista documente – vi se va deschide fereastra de trimitere documente in SPV unde aplicatia va va atentiona ca nu aveti o cheie de acces valida si se va lansa procedura de obtinere Token – obtinere _token_efactura.png

3. Selectati certificatul digital corespunzator, introduceti parola si veti obtine cun cod de acces care trebuie copiat in fereastra de autorizare – puteti scoate stick-ul fizic din calculator, autorizarea este valabila 3 luni

4. Trimiteti facturile in SPV selectand factura dorita si accesand butonul Trimitere documente selectate – trimitere_facturi_spv.png

5. Programul va monitoriza la fiecare deschidere de fereastra de trimitere in SPV statusul documentului trimis si va obtine index-ul de depunere si descarcare

6. Daca doriti trimitere documentului automat la fiecare finalizare de document – se poate bifa aceasta optiune in Setari generale -> Gestiune -> Trimite EFactura la finalizare document

Codurile NC/CPV și utilizarea lor

Codurile NC (Nomenclatura combinată) se folosesc atunci când emiți factură către o entitate privată. Dacă aveți în vânzare articole cu risc fiscal, la acele articole trebuie asociat obligatoriu codul NC. Pentru restul articolelor nu este obligatorie asocierea codurilor NC pentru a putea trimite e-factura.
Codurile CPV (Vocabularul comun de achiziții publice) se folosesc atunci când emiți o factură către o entitate publică. Pentru toate articolele facturate către entități publice trebuie să fie alocat codul CPV.